Redactieadres: Castelostraat 20a S571890 e-mail: deschanscastenrav@home.nl Abonnementen: Campagnestraat 8 @571739 Inleveren kopij vóór maandag 20.00 uur nr.06 08 februari 2006 KERKBERICHTEN Zaterdag 11-02 19.15 uur: Overleden ouders Riek en Wim Geerets-Weijs. Let op aanvangstijd. Overleden ouders Cremers-Wismans. Overleden ouders Willemssen-Martens en overleden familie. Sef Duijkers. Misdienaars; Zaterdag 19.15 uur.Chris-Ilona-Yvon. Let op aanvangstijd. Pastoor te Boekhorst is bereikbaar onder tel. no. 531270. REDACTIONEEL. Vier weken lang hebben wij een oproep geplaatst waarin wij u vroegen het abonnement op De Schans, t.b.v. 11,-. vóór 1 feb. te voldoen. De meeste abonnees hebben hun verantwoordelijkheid getoond en voor die datum betaald. Nog steeds zijn er een aantal abonnees die hun abonnement niet betaald hebben. Wekelijks zijn er ruim twintig vrijwilligers in de weer met het maken en bezorgen van De Schans. In weer en wind wordt De Schans elke week rondgebracht door de leerlingen van groep 8. Wij gaven u vier weken de tijd en rekenden op uw medewerking. Een grote tegenvaller! Wij vragen u dringend uw abonnement nog deze week te voldoen. Dit kan door overboeking naar bankrek. nummer 13 87 93 867 t.n.v. De Schans, Castenray of contant in een envelop voorzien van naam en adres bij Hay Strijbos, Campagnestraat 8 in de brievenbus. -I t

Castenrays dorpsblad De Schans | 2006 | | pagina 1