Bent u degene die eens gezellig met ons op de bühne komt staan? 1Opening. 2. Notulen vorige vergadering. 3. Mededelingen en ingekomen stukken. 4. Algemene punten; MR verslag GOR verslag Nabespreking kerstviering Schoolcarnaval Intocht Sint 6. Wat er verder ter tafel komt rondvraag. 7. Aandachtspunten, volgende vergadering. 8. Sluiting. Heeft u vragen of opmerkingen over bovenstaande punten of over andere zaken aangaande de oudervereniging, dan kunt u contact opnemen met een van de leden van de ouderraad. 5 http://castenrav-dorpenvenrav.nl/vondel www.toneelaroeDvondel.nl Wilt u bii ons in het spotlicht staan? Wij hebben de zoektocht naar nieuw talent nog niet opgegeven. Tijdens de prinsenreceptie is ook weer heel wat talent gesignaleerd. En dan hebben we het nog niet gehad over diegene met de "verborgen" talenten. Onze vraag is daarom: Probeer het toch een keer. Voordat de uitvoeringen zijn, krijgt u ruimschoots de tijd om te oefenen zonder publiek. Doe eens lekker anders dan verwacht en vraag je niet wat anderen ervan zullen vinden. Doe gewoon net datgene wat je normaal niet zou doen. Twijfel niet te lang, doe mee en ervaar zelf de kick. Wij zullen u met open armen ontvangen. Ook leden die ondersteuning willen verlenen, zijn nog steeds van harte welkom. Voor informatie kunt u natuurlijk terecht bij een van de bestuursleden of een van de spelers. Foto's uitvoeringen Momenteel wordt er hard gewerkt om een paar nieuwe foto's van de voorstellingen van december 2005 op de website te plaatsen. U kunt deze vinden op: http://castenrav.dorpenvenrav.nl/vondel of www.toneelgroepvondel.nl Agenda: 20 februari Bestuursvergadering bij Marcel 7 maart Algemene Jaarvergadering bij de Koster R.K. Basisschool 'De Stek' Castenray Agenda vergadering Ouderraad: Datum donderdag 7 februari, 20.00 uur. 5. Punten onderwijsteam. Jeneelgvaep Vendet 0

Castenrays dorpsblad De Schans | 2006 | | pagina 5