Vrijdag 3-02-2006 Noa lang wachte is ut dan toch eindelijk zover, Vrijdag 3 februari um 9 ovver 8 is ut uutkomme van de urste ZatteKwaeker-prins! Ut zal dan natuurlijk ok en echt ZatteKwaeker spectakel werre, hiëlemoal ien stijl en mit vur iederien wat wils. Wej hebbe al van hiel veul minse gehuurd dat zej dan ok ger aanwieezig zulle zien dizze oavend, dizze kier zal ut uutkomme gebeure ien ozze Zatte schop de Wis. Dizze oavend zal ozze urste Prins en Vorst offcieel uutkomme mit en spannende act van ozze road! Minse doet goed ow best want op het end van dun oavend wurd dun Zatste Kwaeker uutgeroepe, ok gullie makt doar kans op! Ut zal un verkled bal werre vur jong en aid. Kom allemoal, dan Kwaeke wej dur op los! Dit is en serieus georganiseerd bal mit alles dur op en dur an! Het bestuur van de ZatteKwaekers wenst ollie en verrekkes schon bal toe! Wej nüudige uut: de Jeugdroad en de Groëte Road van de Schanseknuppels. Kloarzette zaal (Vrijdag 5 uur): Daan Dinghs, Sjekky Lenssen Sjoerd Lenssen, Tim Geerets, Maikel Wismans, Roel Heidens, Gijs Dinghs, Tom Strijbos, Fred Hendrix. Poetsen (Zaterdag 10 uur): Niek Strijbos, Ge Strijbos, Fred Hendrix, Niek Smits, Maikel Wismans, Annet Hendrix, Judy Ehren, Bart Emonts, Niek Smits en Rob van de Ven. 4 ^«avatewtonla, v 1i' *0 - 1 *'-•» t

Castenrays dorpsblad De Schans | 2006 | | pagina 4