corps KERKBERICHTEN Redactieadres: Castelostraat 20a @571890 e-mail: deschanscastenrav@home.nl Abonnementen: Campagnestraat 8 @571739 Inleveren kopij vóór maandag 20.00 uur nr.05 01 februari 2006 Zaterdag 04-02 19.15 uur: Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen Let op aanvangstijd. Jaardienst Sjeng van de Pasch. Thei Seijkens en overleden familie. Misdienaars; Zaterdag 19.15 uur.lse-Roel-Casper Let op aanvangstijd. Pastoor te Boekhorst is bereikbaar onder tel. no. 531270. R.K. Basisschool 'De Stek' Castenray Kledinginzameling Dinsdag 7 februari is er kledinginzameling; doet u weer mee! Kleding kan op maandagmiddag 6 februari gebracht worden van half 4 tot half 6 en op dinsdag 7 februari tot 's morgens 9 uur. Als u dinsdagmorgen in de gelegenheid bent om de kleding te brengen heeft dat de voorkeur, dan kan de kleding meteen in de kledingverzamelbakken. Cito-eindtoets De leerlingen van groep 8 maken dinsdag 7, woensdag 8, en donderdag 9 februari de CITO- eindtoets. Deze toets wordt landelijk op dezelfde dagen gemaakt. We wensen de jongens en meisjes veel succes. Dinsdagavond 7 februari is er op school vergadering van de oudervereniging. Vergadering MR Woensdag 8 februari is er om 20.30 uur op school MR-vergadering. MR-vergaderingen zijn openbaar. De agenda hangt op school op het prikbord. Groep 5/6 naar Kunstencentrum Jeruzalem Donderdagmorgen 9 februari gaat groep 5/6 naar het Kunstencentrum Jeruzalem voor een workshop Affo-Braziliaanse Percussie. Met veel verschillende Braziliaanse percussie instrumenten worden ritmes in elkaar gezet, en de bijbehorende danspasjes maken het tot een ritmisch geheel. '7 c D 1 - -

Castenrays dorpsblad De Schans | 2006 | | pagina 1