Vrouwen Vereniging Castenray LAAT BU UW VERDRIET ONZE ZORG EEN http://castenray.dorpenvenray.nl/vrouwenvereniging Vrouwen Vereniging Castenray Woensdag 15 februari Koken voor moeder en dochter. Deze avond zou op 19 oktober j.l. plaats vinden maar ging helaas niet door wegens ziekte van de demonstratrice. Op 15 februari a.s. gaan we weer een nieuwe poging wagen. Bureau Groepsvoorlichting uit Eindhoven komt koken voor Moeder en Dochter. We kunnen op deze avond onze kookkunsten weer een beetje bijschaven. Dus moeders geef je samen met je dochter(s) op, ook een schoondochter, zus of buurvrouw zijn natuurlijk van harte welkom. Opgave t/m 5 februari bij Franzis tel. 571201. Woensdag 8 maart verkoop bii opbod. Op woensdag 8 maart a.s. willen we een avond organiseren voor verkoop bij opbod van zelfgemaakte spullen of spullen die je kwijt wilt. Om de avond te doen slagen zijn we van mening dat er zich genoeg leden moeten opgeven en dat ieder lid die zich opgeeft ook iets meebrengt dat wij bij opbod kunnen verkopen. Ook niet leden zijn van harte welkom!!!! Voor hen geldt natuurlijk ook de regel dat zij iets meebrengen wat we bij opbod kunnen verkopen. Ook opgave is voor niet-leden van toepassing!!!!! Je kunt je t/m 25 februari opgeven bij Franzis Classens tel.: 571201 Roos Vullings tel.: 571923 Bij onvoldoende opgave zullen wij dit in de Schans van 1 maart a.s. vermelden. Voorwerpen bekijken voor de knutselavond. Degene die niet op de jaarvergadering aanwezig waren en dus ook niet de voorwerpen die we op de knutselavond van 29 maart a.s. gaan maken hebben gezien, kunnen die alsnog gaan bekijken bij Gerd van der Sterren Lollebeekweg 72. Neem van te voren even contact op met Gerd op tel.: 571073 Groetjes, het Bestuur. 15 egrafenis en crematie onderneming Ir. Marijkestraat Ia - 5802 BV Venray telefoon 0478 55 01 50 Wiy Zijn dag en nacht bereikbaar onci Venrayseweg 104 596l/\J Horst telefoon 077 398 70 99 der telefoonnr. 0478 550150 i

Castenrays dorpsblad De Schans | 2006 | | pagina 15