Ouderenvereniging K.B.O. Castenray Kienen woensdag 25 januari a.s. Vanmiddag woensdag 25 januari a.s. gaan we weer kienen met leuke prijsjes!! Aanvang 14.00 uur. Onkosten 3.00 per persoon. K.B.O. Castenray organiseert 08 februari 2006 een proeverii Koelvers en Vriesvers maaltijden. Dagelijks een warme maaltijd vinden we heel gewoon maar is ook noodzakelijk om gezond te blijven. Door tijdelijke ziekte, na een ziekenhuisopname of andere omstandigheden kan er een situatie ontstaan dat zelf koken niet meer mogelijk is. Het is goed om te weten welke alternatieven er dan zijn. Daarom organiseert de K.B.O.Castenray op woensdag 8 februari a,s, een informatie middag en proeverij over Koelvers en Vriesvers maaltijden in samenwerking met welzijn ouderen Vorkmeer en de maaltijdservice Noord Limburg. Voor de pauze zal er een inleiding verzorgd worden over de activiteiten van Vorkmeer en na de pauze zal maaltijdservice Noord- Limburg uit Venray zich presenteren. Deze presentatie wordt verzorgd door Miranda Korsten,Coördinator van maaltijdservice Noord- Limburg De middag wordt afgesloten met een uitgebreide proeverij en krijgt U zo zelf de gelegenheid Uw eigen mening te vormen over de maaltijden. U kunt zich opgeven voor deelname tot uiterlijk 1 februari a.s. bil het bestuur. Deelname is gratis. Aanvang 14.00 uur. Werving nieuwe leden!! Maakt U het goede voornemen om U als lid aan te melden bij onze ouderenbond in 2006: U bent van harte welkom, U kunt bij de bestuursleden alle informatie krijgen, Truus Tacken tel 571249 Mart Smulders tel.571630 Nel Cox tel tel. 571589 Mie Thielen tel 571340 Leo Philipsen tel.571529. Jaarvergadering en Feestavond K.B.0.22 maart a.s. Onze jaar en feestvergadering is gepland op woensdag 22 maart a.s. In deze jaarvergadering vindt ook de bestuursverkiezing plaats. Dit jaar is Truus Tacken aftredend maar zij stelt zich herkiesbaar Mevr. Nel Cox en Mevr. Mie Thielen hebben te kennen gegeven om te stoppen als bestuursleden en treden tussentijds af. Wij zijn dus dringend toe aan nieuwe bestuursleden! Ook vragen wij mensen voor een werkgroep als ondersteuning voor het Bestuur, die activiteiten mee willen bedenken en uitvoeren, dus mensen heeft U interesse neem contact op met Truus Tacken tel.571249 Liefst zo spoedig mogelijk. P9

Castenrays dorpsblad De Schans | 2006 | | pagina 9