Stichting Heemkundig Genootschap Castenray Woensdag 1 februari: Vergadering bij Jan Strijbos. Aanvang 19.30 uur. Boerengezegden 9 Mit bed en bult. (Met zak en pak.) 9 't Wert 'n goej bötteijaor! (Werd gezegd als iemand jeuk had aan zijn achterwerk en zich daar krabde.) 9 Wie van dizze kant van 't water nie dugt, dugt an gunne kant ok nie! (Oud gezegde over een bepaald soort emigranten.) 9 Da's gén boekendepap. (Dat is niet normaal.) 9 Hij kan mieër as broeëd aete! (Hij heeft meer in zijn mars.) Onderwijs - deel 11 We hadden voor hedendaagse begrippen een grote tuin met boomgaard en dank zij Jan Wijnhoven uit Venray met veel toen nog niet zo bekende groenten en fruit, zoals asperges, tomaten, witlof, mispels, abrikozen en maagdenperen. Philipsen Piet, naast 'Ties d'n bekker', hielp hem met het zware werk in de tuin. Het was een genot naar zijn spitten te kijken, twee schoppen diep, pure zwarte grond zonder een sprietje onkruid of mest. De jongens van Friesen knipten de manshoge heg ook aan onze kant en op verzoek van vader werden vogelnestjes gespaard! Riet weet nog te vertellen dat de heg geknipt werd als het ruiterfeest was in de weien van 'Tummans Thei' en niet voor de sacramentsprocessie, maar dat kan ik haast niet geloven. We hadden kippen en konijnen en een volière met groene parkieten. Voor groenten, fruit en eieren waren we selfsupporting. Zoals iedereen in ons dorp slachtte Vader zelf een kip en voor de kerst een konijn. Hij hakte een kip niet de kop af, waarna die tot vermaak van de omstanders nog even een show opvoerde, maar hij sneed met een scherp mesje de halsslagader door, waarna hij het dier vasthield tot het leeggebloed was en daarna plukte hij ze ook nog zelf om Moeke te ontzien. Een konijn velde hij met een klap achter de oren en daarna werd het dier minutieus gevild met een zakmesje. Ik vond dat het bijna een ritueel was, waar alleen maar respect voor het leven uit sprak Hij hielp Moeke ook altijd bij de inmaak en met jam maken. Hij was lid van twee verenigingen, van de toneelvereniging en de handboogschutterij 'de Batavieren' en van allebei was hij voorzitter. Hij bleef zolang ze hem nodig hadden, want in het dorp zat talent genoeg en hij hoefde niet zonodig. Hij hield van zijn tuin, van de natuur, van rikken en roken, door de week een pijp en 's zondags sigaren. Hij las de Nieuwe Eeuw en het Schoolblad en luisterde naar de KRO. Hij mm P20 Meester Vollebergh in de klas. ttc^ting IjeemfcunStg 6enootscfia Castenray

Castenrays dorpsblad De Schans | 2006 | | pagina 20