orps i i KERKBERICHTEN t i Boerenbrulluft 2006 1 Redactieadres: Castelostraat 20a @571890 e-mail: deschanscastenrav@home.nl Abonnementen: Campagnestraat 8 @571739 Inleveren kopij vóór maandag 20.00 uur nr.04 25 januari 2006 Zaterdag 28-01 19.15 uur: Let op aanvangstijd. Jrd Jan Jakobs en Dien Jakobs-Smits. Jrd. Willem Classens en Petronella Rongen. Nella Classens Janssen en Geert Classens. Overleden ouders Strijbos-Cleven en Hay Verhaegh. Misdienaars: Zaterdag 19.15 uur:Lisanne-Iris-Mark. Let op aanvangstijd. Pastoor te Boekhorst is bereikbaar onder tel. no. 531270 Aktie kerkbijdrage eigen parochie, Geachte parochianen, Zoals gebruikelijk wordt de aktie kerkbijdrage voor onze eigen parochie in januari gehouden en wel van 30 jan. t.e.m. 5-2. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de envelop, welke door onze trouwe medewerkers aan deze aktie, bij u wordt bezorgd. Wij hopen ook dit jaar weer op uw steun te mogen rekenen. Om de ophalers hun taak makkelijk te maken zou het fijn zijn als u de envelop reeds klaar legt. Hartelijk dank voor uw medewerking. "Uw kerk is het meer dan waard" Het Kerkbestuur Parochie H. Matthias. Zaterdag 28 januari a.s. gaan we het huis van het boerenbruidspaar versieren. Iedereen van de Horsterweg die tijd heeft wordt om 13:30 uur verwacht bij Regi en Marcel. De boerenfamilie gaat 's avonds naar de receptie van prins Henk II. De bewoners van de Horsterweg die samen met de boerenfamilie Henk II willen feliciteren, worden om 20:45 bij cafe "De Koster" verwacht. WD CD IT r 0M0 D

Castenrays dorpsblad De Schans | 2006 | | pagina 1