Vrouwen Vereniging Castenray http://castenray.dorpenvenray.nl/vrouwenvereniging si m Vrouwen WOENSDAG 25 JANUARI JAARVERGADERING Vanavond vindt onze jaarvergadering en bestuursverkiezingen plaats. We beginnen om 19.00 uur met een H. mis die opgeluisterd zal worden door het dameskoor. Daarna vervolgen we onderstaand programma in de wis: Opening Jaarverslag 2005 Financieel verslag 2005 Mededelingen Bestuursverkiezingen Huldiging jubilarissen Pauze Na het officiële gedeelte en de pauze gaan we gezellig kienen. De prijzen staan klaar en zijn gekocht door: Hanneke Dinghs, Tilly Versteegen en Mariet Strijbos. DAMES, HEEL HARTELIJK BEDANKT VOOR JULLIE SPONTANE INZET!!! Op deze avond zullen ook de voorwerpen getoond worden die we op de knutselavond van 29 maart a.s. kunnen maken. Wij hopen op een grote opkomst! Tot vanavond Woensdag 15 februari Koken voor moeder en dochter. Deze avond zou op 19 oktober j.l. plaats vinden maar ging helaas niet door wegens ziekte van de demonstratrice. Op 15 februari a.s. gaan we weer een nieuwe poging wagen. Bureau Groepsvoorlichting uit Eindhoven komt koken voor Moeder en Dochter. We kunnen op deze avond onze kookkunsten weer een beetje bijschaven. Dus moeders geef je samen met je dochter(s) op, ook een schoondochter, zus of buurvrouw zijn natuurlijk van harte welkom. Opgave t/m 5 februari bij Francis tel. 571201. Groetjes, het Bestuur. TEGEL- EN METSELBEDRI JF. -VW. JACOBS HORSTER WEG 43 - i 5811 AB CASTENRAY v:S TELEFOON: 0478-571 834 GSM: 06-52442569 "fegeU jvWtielbedri jt

Castenrays dorpsblad De Schans | 2006 | | pagina 14