20)011 Dorpsbladl voor Casteinuray REDACTIONEEL Redactieadres: Castelostraat 11 579070 Fax 579069 e-mai 1deschanscastenray@hetnet.nl Inleveren kopij vóór dinsdag 13.00 uur nr. 50 12 december 2001 Zaterdag 15 Dec. 19.00 uur: Jrd.Jacobus Wismans en Petronella Cleven. Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen Overleden ouders Classens-Valckx. Jaardienst Martinus Kuypers. Sef Duijkers. Hay Weijs (namens Kei 10) Dora Duijkers-Klaassen (namens de buurt) Hay van Kuyck en zonen Bert en Harry en Jurgen van Kuyck. Misdienaars; Evelien-Astrid-Mitchell. Kapelaan van Dijck is bereikbaar onder tel. 581575. Pastoor van Dommelen is bereikbaar onder 161,077-4641115. DAMESKOOR dood. 13 dec. woensd. 19 dec. dood. 20 dec. zat. 22 dec. zond. 23 dec. maand. 24 dec. maand. 31 dec. aanvang repetitie om 20.00 uur in de "Wis" om gezamenlijk te repeteren voor het kerstconcert. kerstavond L.V.B./B.V.O. Aanvang 19.30 uur kerstconcert met de fanfare in Schuttersveld. Aanvang 19.00 uur. 19.00 uur H. Mis. kerstconcert in Castenray. Aanvang 11.00 uur. 19.00 uur Kerstmis Nachtmis. 19.00 uur H. Mis Oudjaarsavond. f A...,,ii In week 52 verschijnt er géén Schans! In week 1 - 2002 verschijnt De Schans op donderdag; berichten kunnen worden aangeleverd tot dinsdagavond 18.00 uur. Ia- I miw lxo'jMBmaaaMKmnManBm

Castenrays dorpsblad De Schans | 2001 | | pagina 1