voor Deze dienst zal muzikaal worden opgeluisterd door onze fanfare "Dorpsklank Redactie-adres: Castelostraat 11 Inleveren kopij vóór dinsdag 13.00 uur 579070 Fax 579069 nr. 47 21 november 2001 e-mail: deschanscastenray@hetnet.nl Misdienaars; Marlou-Astrid-Karïijn. Kapelaan van Dijck is bereikbaar onder tel. 581575. Jaardienst Martien Camps. Nella Classens-Janssen en Geert Classens. Jan Thielen. Overleden ouders Emonts-Geurts en kinderen. Sef Duijkers (namens de kaartvrieden) Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen. Zaterdag 24 Nov. 19.00 uur. *k Mededeling Kerkbestuur, Hierbij delen wij u mede dat de heer Toon Claessens officieel reeds per 1-2-2001 gestopt is als penningmeester van het kerkbestuur. Echter Toon is de werkzaamheden als penningmeester blijven doen tot een opvolger voor hem gevonden was. Per 1-10-2001 is benoemd tot lid van het kerkbestuur, met de functie van penningmeester, Mevr. Els Denissen-Klaus van de Horsterweg 21. In haar dagelijks leven werkzaam op een accountants kantoor te Horst. Als kerkbestuur hebben wij reeds afscheid genomen van Toon die zich twintig jaar lang op bijzondere wijze voor onze parochie heeft ingezet. Voor deze inzet, welke niet gering was, danken wij Toon van harte en wensen Els veel succes in haar functie binnen het kerkbestuur. Vanaf heden kunt u voor zaken op financieel gebied bij haar terecht. Het adres en telefoon zijn - Mevr. Els Denissen-Klaus Horsterweg 21 5811 AA Castenray tel. 0478-571958. Kerkbestuur H. Matthias Castenray.

Castenrays dorpsblad De Schans | 2001 | | pagina 1