2(0>G>]L Doiqpsbladl voor Casteiraraiy Zaterdag 17 Nov. 19.00 uur: Jrd. Leonard Heidens en Gertruda Driessen. Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen. Sef Duijkers. Jaardienst Piet Keizers. Jaardienst Antoon Roelofs. Overleden ouders Maes-Baeten en zoon Martien. Misdienaars; Karin-La ura-Bart. Kapelaan van Dijck is bereikbaar onder tel. 581575. ZORGGROEP PAROCHIE CASTENRAY Redactie-adres: Casteiostraat 11 Inleveren kopij vóór dinsdag 13.00 uur 579070 Fax 579069 nr. 46 14 november 2001 e-mail: deschanscastenrav@hp.tngt ni De doelstelling van de zorggroep is het ontlasten van de priester van zijn parochiale taken. Dit neemt echter niet weg, dat wanneer u behoefte heeft aan een persoonlijk contact met de priester die aan onze parochie verbonden is, dit even goed mogelijk is. U kunt zelf contact met de priester opnemen. De zorggroep bestaat uit vijf personen die mede zorg willen dragen voor de volgende taken: ondersteuning geven aan medebewoners die hier behoefte aan hebben medebewoners die ziek zijn, d.w.z. thuis of elders in instellingen vertoeven, zullen de aandacht binnen de zorggroep hebben De zorggroep zal zelf hierin initiatieven ondernemen en contact zoeken met de medebewoners U kunt altijd contact opnemen met de contactpersoon van de zorggroep als u denkt dat wij U ergens mee van dienst kunnen zijn. De zorggroep zal geleid worden door de dienstdoende priester en als contactpersoon namens het kerkbestuur Ria Luykx. De zorggroep hoopt een positieve bijdrage te leveren aan de zorg voor de medemens binnen onze eigen gemeenschap Castenray. U kunt vanzelfsprekend verzekerd zijn van vertrouwen en discretie van de leden van de zorggroep. De volgende personen willen zich hiervoor inzetten: mevrouw N. Arts, Matthiasstraat 4 mevrouw N. Wismans, Tunnelweg 4a mevrouw B. Strijbos, Klein Oirïo 3 a mevrouw T. Duijkers, Horsterweg 35a mevrouw T. Reijnders, Lollebeekweg 31 Contactpersoon van de werkgroep: mevrouw T. Reijnders, tel. 630848 1

Castenrays dorpsblad De Schans | 2001 | | pagina 1