2G<0>]L DorpsMadl voor Casteinuray KERKBERICHIEN Zaterdag 10 Nov. 19.00 uur: GEZINSVIERING "St. Maartensviering". Jrd. Overleden ouders Strijbos-Duijkers en Familie. Truus van Houdt-Flinsenberg. Sef Duijkers namens de fam. Seijkens) Thei Seijkens. Overleden ouders Buddiger-Classens. Jaardienst Martin us Emonts. Overleden ouders Jakobs-Smits. Overleden ouders van Kuyck-Verrijdt en kinderen. Jrd. Peter Strijbos-Johanna Baltussen en Gerafdus Baltussen. Na deze dienst in optocht naar de troshoop en luisteren we naar het verhaal van St Maarten. Hierna zal het St. Maartensvuur worden ontstoken. Misdienaars: Zaterdag 19.00 uur: Sjors-Evelien-Mitcheil. Kapelaan van Dijck is bereikbaar onder tel. 581575. L.V.B. Zij-Actief Redactie-adres: Castelostraat 11 Inleveren kopij vóór dinsdag 13.00 uur 579070 Fax 579069 nr. 45 07 november 2001 e-maildeschanscastenray@hetnet.nl 21 November Gourmetavond. Op woensdag 21 november a.s. gaan we gezellig gourmetten. Met een muziekje op de achtergrond en de tafels mooi gedekt hopen we dat het een sfeervolle avond zal worden. Er is naar deze avond veel vraag geweest, dus gaan we ervan uit dat vele leden zich zullen K melden. i Aanmelden t.m. 18 november bij: Franzis tel. 571201 of Roos tel. 571923 Eigen bijdrage f 10,00 Aanvang 20.00 uur in de Wis. Groetjes, het bestuur. o^mo Tl r - v

Castenrays dorpsblad De Schans | 2001 | | pagina 1