-8- DORPSRAAD Agenda: 6 P S.S.B.V. Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare dorpsraadvergadering van maandag 29 oktober a.s. in café J. Hesen te Castenray; aanvang 20.00 uur 1Opening 2. Verslag openbare dorpsraadvergadering van 17 september 2001 3. Verslag dorpsradenoverleg van 3 september en 1 oktober 2001 4 Ingekomen stukken en mededelingen (zie bijlage) 5. Evaluatie bezoek Burgemeester en wethouders van 23 oktober 2001 6. Rondvraag 7. Sluiting Vrijdag 3 november 2001 WERVELENDE KÏENAVOND In Zaal Martens te Leunen Aanvang 19.30 uur Zaal open 18.30 uur Prachtige en waardevolle prijzen te winnen. Voor de Invaliden Sport- en Belangen Vereniging Venray e.o. Venray e.o» DEURNESEWEG 134> YSSELSTEYN. TEL 0478 - 5 t Diepvrieshuis, uw winkel voor cU fêT kers te die pjv_[ i e_s_p rod t e_n Maandag: 13.00 tol 18.00 u. Dinsdag t/m vrijdag: 9.00 tot 12.00 u en van 13.00 tot 18.00 u. Zaterdag: 9.00 tot 17.00 u. Aanbieding geldig t/m 30 oktober a.s. '&M x:v &rx

Castenrays dorpsblad De Schans | 2001 | | pagina 8