Van Nel van Rijswijck uit Oirlo hebben we een collectie bidprentjes van Castenrayse overledenen gekregen en Toon Dinghs voorzag ons van een blauwdruk van het ontwerp van de Castenrayse kerk uit 1922. Verder zijn er nog diverse mensen die ons voorzien hebben van oude foto s, een oude huiszegen en allerlei bruikbare informatie. En zeker mogen we niet vergeten de mensen die een donatie van f 100 overmaakten, want zonder financiën kunnen we moeilijk werken. Allemaal zeer bedankt voor uw bijdrage! Wilt u ons werk ook financieel steunen? Ons rekeningnummer is 12.81.37.517. Bij voorbaat onze hartelijke dank. Dialezing Indiëgangers Vorige week maandag hebben we met enkele Castenrayse Indiëgangers een door Sjeng Ewalds uit Venray verzorgde dialezing over Indiëgangers uit onze streek bijgewoond. Het was een buitengewoon interessante avond, waarbij ook enige Castenrayse inbreng te zien was. De volgende lezingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring Venray e.o. zijn op maandag 12 november met als thema "Adellijk wonen" en op maandag 17 december met als onderwerp "Boerderijonderzoek". De lezingen zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Woensdag 24 oktober: Tweede les archeologiecursus. Maandag 5 november: Vergadering bij Wim Jeuken. Aanvang 19.30 uur. LAAT Bü UW VERDRIET ONZE ZORG EEN T OOSTZUN fc Arts l^egrafenis en crematie onderneming Venrayseweg 104 5961AJ Horst telefoon 077 398 70 99 falersstraat 25 -5801 Af Venray telefoon 0478 55 01 50 Wiy zijn dag en nacht bereikbaar onder telefoonnr. 077 398 70 99 •tUII |il (H.

Castenrays dorpsblad De Schans | 2001 | | pagina 6