beruchte NSB er, vergezeld van enkele Duitse soldaten. Goddank beschikten Sjeng Cox en Piet Peeters over de juiste papieren. Sjeng, die eigenlijk naar de Arbeidsdienst moest, was hiervan vrijgesteld, omdat een groep Castenrayse boeren geregeld had dat hij de melkkar zou rijden. Dagelijks haalde hij de melkbussen op en bracht ze met paard en wagen naar de melkfabriek. Ook na de oorlog is hij dat nog lang blijven doen. Piet Peeters kon eveneens aantonen, dat hij vrijgesteld was van de Arbeids dienst, maar bij Piet van Rhee was dit niet het geval. Zonder pardon werd hij opgepakt en gevangen gezet. Hij werd op transport gesteld naar Amersfoort, waar hij korte tijd verbleef in een gevangenkamp, dat diende als doorvoerplek voor het transport naar Duitsland. Vandaar uit werd hij naar concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg gebracht, waar de leefomstandigheden nu niet bepaald rooskleurig waren. Gebrek aan goede voeding, slechte hygiëne en weinig rust sloopten de lichamen van de gevangenen, zodat de weerstand tegen de welig tierende schadelijke bacteriën vrijwel nihil werd. Piet raakte besmet met dysenterie (bloeddiarree) en zijn verzwakte lichaam kon deze ernstige ziekte niet meer de baas worden. Op 22 jarige leeftijd overleed hij in januari 1945. De juiste datum is niet bekend en de familie werd pas in juni 1945 in kennis gesteld van zijn dood. Een jongeman, die nog een heel leven voor zich had, verliet het ouderlijk huis om wat afleiding te zoeken bij al dat oorlogsgeweld, maar de wreedheid van de oorlog werd hem noodlottig. Zijn familie heeft hem nooit meer teruggezien, weet zelfs niet waar hij begraven is. Ligt hij in een massagraf, is hij gecremeerd? Wat er met zijn lichaam is gebeurd, is niet bekend, maar hij verdient het, evenals .Gerrit Arts, in onze herinnering te blijven. Vandaar dat wij als Stichting Heemkundig Genootschap ons ingezet hebben voor dit gedenkteken op een prominente plaats op ons kerkhof. Moge het een langdurige herinnering blijven aan deze 2 Castenrayse jongens, maar eveneens een teken van het feit, dat oorlog voor de mensheid alleen maar verdriet en ellende te bieden heeft. Vrede zij met ons allen De onthulling van het monument zal plaatsvinden door Mart Arts en Annie Michels-van Rhee, als vertegenwoordigers van de beide families. Namens de Stichting Heemkundig Genootschap Castenray zal door Koos Kleeven en Truus Tacken een bloemstuk worden gelegd bij het gedenkteken. Bedankt mensen Dat onze Stichting in Castenray begint te leven blijkt uit het feit, dat we steeds meer voor ons interessante zaken krijgen aangeboden. Zo heeft Martien Duijkers ons een ladenkastje met honderden prehistorische potscherven in bruikleen afgestaan. Hij heeft deze scherven jarenlang verzameld tijdens het aspergesteken op percelen aan De Wuust (De Versen). 5

Castenrays dorpsblad De Schans | 2001 | | pagina 5