Jacobs, Geert Kuijpers(Tzn.), Danny Wismans, Toon Bloemen, Jos Duijkers, Mart Smits en Wim Jeuken. Sommigen van lien waren meerdere keren op het kerkhof aanwezig om de helpende hand te bieden. Dank ook aan bouwbedrijf Teunissen uit IJsselstein voor het beschikbaar stellen van de vele bouwmaterialen, de firma Kusters uit Heide voor het schenken van de metseistenen, de firma Hendrix en Smits voor het gratis vervoer van het metselzand en het beschikbaar stellen van de loader en zand- en grindhandel Teunesen uit Gennep voor het gratis leveren van het metselzand, het spuitzand voor het terras en de grove kiezel. Verder ook Ivan Maes voor de dakpannen en Eric Jakobs voor het voegzand. Zeker mogen we Onze Lieve Heer niet vergeten voor al dat mooie herfstweer, waardoor de werkomstandigheden optimaal waren. En mochten we al iemand vergeten zijn, excuses en zeer bedankt! Nu de urnenmuur klaar is en a.s. zondag ingezegend wordt, kunnen we met genoegen terugzien op een bouwproject, dat door vrijwel het hele dorp gedragen werd. Eendracht, saamhorigheid en een sterke gemeenschapszin zijn nog steeds karakteristiek voor ons dorp. Eens te meer is gebleken dat met zoveel medewerking in een kleine dorpsgemeenschap heel veel mogelijk is. Castenray proficiat Inzegening urnenmuur en gedenkteken oorlogsslachtoffers. De plechtige inzegening van de urnenmuur en de onthulling en inwijding van het gedenkteken zullen plaatsvinden op zondag 28 oktober aansluitend aan de Allerzielendienst van 14.30 uur. Om ongeveer 15.00 uur trekken we in processie achter de fanfare naar het kerkhof. Allereerst vindt daar de zegening van de graven plaats. Vervolgens begint het ceremonieel voor de inzegening van de urnenmuur en het gedenk teken. Daarbij zullen enkele korte toespraakjes gehouden worden, afgewisseld door aangepaste fanfaremuziek. We realiseren ons dat de mensen komen voor het herdenken van hun dierbare overledenen en we vragen dan ook begrip voor het feit dat het ceremonieel enige tijd in beslag neemt en u pas later ongestoord met uw gedachten bij uw dierbaren kunt zijn. We hopen op een waardig en sfeervol samenzijn. 3 Tel: 0478-515221 24 uur bereikbaar op

Castenrays dorpsblad De Schans | 2001 | | pagina 3