Irnenmuur helemaal klaar De afgelopen week is door Henk Classens en Ger Weijs de laatste hand gelegd v aan de nieuwe urnenmuur. Nadat op maandag 15 okt. het voegwerk gedaan was, werd de muur verleden donderdag aan de bovenkant afgewerkt met blauwgrijze pannen. Deze lagen vroeger op het ouderlijk huis van de secretaris van het kerkbestuur, Pieter Maes. Volgens architect Reichert harmonieerde de kleur van de pannen beter bij het geheel en met deze zienswijze zijn we het volledig eens. Afgelopen vrijdag is rondom de muur alles opgeruimd en zijn ook de overge bleven bouwmaterialen van het kerkhof verwijderd. Op zaterdag 20 okt. zijn door Gerrit Cremers de materialen voor de kerkliofpoort vrijwel allemaal opgehaald, zodat het er weer een stuk netter uitziet. De zuil van het gedenkteken is gevoegd en rondom is een mooie rand aange bracht van dezelfde stenen. Afgewerkt met grove kiezel rond de zuil wordt het ongetwijfeld een waardig monument voor de Castenrayse oorlogsslacht offers. De bedoeling was om afgelopen zaterdag de marmeren afdekplaten voor de urn ruimten te bevestigen, maar er deed zich een probleempje voor. De bevesti gingsgaten in de granieten blokjes, waartegen de marmeren platen geschroefd worden, waren door de betreffende firma niet op de juiste plaats geboord. Dit euvel is wellicht inmiddels hersteld, zodat deze week alles kant en klaar is. Overigens worden de manneren platen met een apart schroefsysteem vastgezet, zodat de nissen slechts met een speciale sleutel geopend kunnen worden. Nu het bouwproject gereed is, willen we iedereen die heeft meegeholpen van ganser harte bedanken. Supervisor Gerrit Cremers, die de technische kant in het oog hield en alles uitstekend voorbereidde. De metselaars Henk Classens, Wim Classens en Ger Weijs. Zonder hun tomeloze inzet was de urnenmuur zeker niet tijdig klaar gekomen. Joop Swinkels, die de profielen stelde voor de zuil van het gedenkteken en de zuil opmetselde. Ger Peeters en Hay Poels voor het stellen van de profielen voor de urnenmuur. Pieter Maes en Jan Strijbos, die de algehele leiding en coördinatie op zich namen en meermaals de handen uit de mouwen staken. Wiel Seijkens voor het verstrekken van koffie en frisdrank. Hay Strijbos die van elke fase een foto nam en diverse keren heeft meegeholpen. Hay en Nellie Arts voor het beschikbaar stellen van een deel van hun tuin. En verder de initiatiefnemers, handlangers, sjouwers, gravers, kruiers, betonstorters en stenenleggers: Ger Smits, Jac Vennekens, Gerrit Dinghs, Gerrit Strijbos en zoon Ge' Frank Weijs, Jac Cremers, Wiel Friesen, Wiel Janssen, Henk Philipsen, Wim Strijbos, Hay Baltussen, Henk Classens(Jzn.), Theo 2 y A

Castenrays dorpsblad De Schans | 2001 | | pagina 2