-27- Basisschool 'De Stek' Erkende bromfietsopleiding E achter B (aanhangwagen) Theorieopleidingen: persoonlijk les! Telefoon 0478 571876 Stichting Kinderpostzegels Nederland zeot f 7.500.- voor de speelplaats toe! De Stichting Kinderpostzegels Nederland heeft f 7.500,- toegekend voor de medefinanciering van de renovatie van onze speelplaats. De Stichting Kinderpostzegels Nederland organiseert de Kinderpostzegelactie, leder jaar zetten een kwart miljoen kinderen en duizenden leerkrachten zich in voor kinderen die behoren tot de kwetsbare groepen van de maatschappij. Bijvoorbeeld kinderen die moeten werken om in hun onderhoud te voorzien, kinderen die slachtoffer zijn van oorlogsgeweld of kinderen met een handicap. De opbrengst van de actie gaat jaarlijks naar honderden projecten voor kwetsbare kinderen in binnen- en buitenland. De verdelingscommissie binnen de Stichting Kinderpostzegels Nederland is van mening dat ook ons projectplan schoolomgeving voor een bijdrage in aanmerking komt. Dit geld gaat de speelplaatscommissie hoogst waarschijnlijk besteden aan nieuwe windschermen, afvalbakken en een nieuwe basketbalpaai. Wij zijn enorm blij met deze geweldige financiële ondersteuning, welke er mede voor zal zorgen dat wij ons speelplaatsproject, binnen niet ai te lange tijd, kunnen afsluiten. Met trots kijken wij ondertussen naar de mooie nieuwe fietsenstalling die onlangs gereed kwam. Luizencontrole Maandag direct na de herfstvakantie hebben we de geplande luizencontrole gehouden. We hebben geen luizen bij kinderen aangetroffen. ArbobeSeklsplan In samenwerking met teamleden en het bovenschools managementteam hebben we in het kader van de Arbo-wetgeving een plan van aanpak voor 'De Stek' ontwikkeld. Dit plan wordt nog besproken in de medezeggenschapsraad. In dit pian zijn prioriteiten gesteld met betrekking tot o.a. veiligheid, gezondheid en welzijn voor kinderen en medewerkers. Ter zijner tijd zullen wij u nog berichten over de zaken die aangepakt of verbeterd worden. Wij vragen Voor technieklessen hebben wij verschillende materialen nodig. Wij vragen: twee keukenweegschalen, een personenweegschaal, magneten, twee oude' nog lopende horioges, twee wekkers, microscoop, vergrootglazen, een föhn, sjoelbak, twee dynamo's en vier mixers. Mocht u een van bovenstaande materialen over hebben en niet meer gebruiken dan houden wij ons aanbevolen. Team basisschool 'De Stek'

Castenrays dorpsblad De Schans | 2001 | | pagina 27