Repetitie- 26 - Op donderdag 25 okt. a.s. is er weer repetitie in de Wis, aanvang 20.00 uur. Zorg dat je op tijd aanwezig bent. In verband met ons aanstaande concert in Grathem tellen wij op ieders aanwezigheid. Kun je niet, meld je dan af bij P. Arts, tel.571525. Oud papier 27 okt. a.s.: Op zaterdag 27 okt. a.s. wordt er weer oud papier ingezameld. Zoals vanouds staat de container bij Piet Arts aan de Tunnelweg. De helpers zijn deze maand» Wiel Dinghs, Marian Classens en Marian Claessens. De helpers worden verzocht om tijdig, t.w. 9.30 uur aanwezig te zijn. Als je verhinderd bent zorg dan zelf voor vervanging. Concert Grathem op 27 okt. a.s.: Op zaterdag 27 okt. a.s. verzorgen wij samen met de fanfare uit Grathem een concert in Grathem. Het concert begint om 19.30 uur. We vertrekken met eigen vervoer vanaf de kerk om 18.15 uur. Inwijding urnenmuur op 28 okt.a.s.» Op zondag 28 okt. a.s. wordt de urnenmuur op de begraafplaats in Castenray ingewijd. Fanfare Dorpsklank is gevraagd deze gebeutenis muzikaal op te luisteren. We verzoeken alle leden om 14.50 uur bij de kerk bij elkaar te komen, waarna we, na afloop van de viering in de kerk, gezamenlijk naar de begraafplaats gaan. Agenda 27 okt. Oud papierWiel Dinghs, Marian Classens en Marian Claessens. 27 okt. Concert te Grathem. 28 okt. Muzikale opluistering inzegening urnenmuur in Castenray. 20 dec. Kerstconcert in Schuttersveld. geziüsvieringsgroep Repetitie Do. 25 oktober: repetitie om 16.00 uur. (NU ECHT) Als je echt niet kunt komen, aub afmelden bij Kelly of Astrid Programma Za. 10.11 gezinsviering. Klaarzetten en opruimen banken ed. Do. 25.10 Do. 01.11 Do. 08.11 groep 5 groep 8 groep 7 Contributie Er zijn nog enkele van jullie die de contributie nog moeten betalen. Willen jullie hieraan denken Je kunt de enveloppe (voorzien van je naam) afgeven aan Marion (Castelostraat 30). Nieuwe begeleiding We hebben twee nieuwe begeleiders van ons koor. Even voorstellen: Ine Theeuwen en Hanny Strijbos. We zullen om toerbeurt aanwezig zijn tijdens de repetities. Vragen en/of opmerkingen Dan kun je altijd bellen, Marion tel. 571822. ssaaiacacsaritBcassccttssaxcssaassaaiBsacsataaittKmiKBBBxssuBJBKtsssisassoaissKBsas: CaJeKo

Castenrays dorpsblad De Schans | 2001 | | pagina 26