-21 - OUDERENBOND Op vrijdag 26 oktober a.s. zal in cultureel centrum "De Wingerd" te Sevenum een informatiemarkt worden gehouden met als thema "Ouderen en Techniek". Veel ouderen zien met angst en beven de technologische ontwikkelingen tegemoet. Toch zal ook deze groep binnen onafzienbare tijd steeds vaker geconfronteerd worden met de kaartjesautomaat van de NS, de computer, de video, het mobiele telefoontoestel. Misschien wilt u zich ook eens oriënteren op het gebied van inbraakbeveiliging, een fiets met hulpmotor enz. enz. U kunt in een klein "internetcafé" oefenen op de computer met programma's als "Word", "Paint" en "Excel", maar u kunt ook internetten en e-mailen. Voor informatie over al deze zaken en nog veel meer kunt op 26 oktober a.s. van 10.00 - 17.00 uur terecht in Sevenum. Naast een groot aantal informatiestands is er tevens een cultureel programma met muzikale en sportieve optredens door 50 plussers uit de diverse gemeenten. Bij de ingang staat de Technobus opgesteld. Doorlopend worden hier demonstraties gegeven over allerlei mogelijkheden om zo lang mogelijk zelfstandig in uw eigen woning te kunnen blijven functioneren. Programma van de dag: 10 00 - 17.00 uur Doorlopend informatie bij de diverse stands 10.10 uur Opening door een vertegenwoordiger van de gemeente Sevenum 10.15 uur Seniorenkoor uit Sevenum 11.00 uur "De Smêlen Brothers" uit Ysselsteyn 123 0 uur Pauze met achtergrondm uzi ek 13.30 uur Volksdansgroep KBO Sevenum 14.00 uur Ouderenkoor Grubbenvorst 34.30 uur Country-line dance Dansschool Janssen Venray 15.00 uur Seniorenorkest Horst e.o. Binnenkort start de organisatie van het Kindervakantiewerk weer. Om ervoor te zorgen dat die ene week activiteiten vlekkeloos verloopt is ieder jaar een uitdaging voor de kleine groep organisatieleden. Het werk wat verzet moet worden varieert van het uitwerken van de verschillende dagen, het verwerken van alle aanmeldingen, het begeleiden van alle vrijwilligers, EHBO tijdens de week, het verzorgen van vervoer en nog veel meer voor meer dan 700 kinderen Dit vraagt heel veel van de organiserende mensen. Vandaar zijn wij ook hard op zoek naar uitbreiding van deze groep, ledereen die de jeugd een warm hart toedraagt en nog wat vrije tijd overheeft is welkom. Heb je nog 2 vrije avonden per maand over en vind je het leuk om iets voor kinderen te doen, neem dan contact op met het secretariaat voor meer informatie. Denk je nu, dat lijkt me wel wat, bel dan0478-515777 16.00 uur 17.00 uur Boem Box Band, "De Wendel" Horst Sluiting Enthousiastelingen gezocht met wat vrije tijd. fvakanty

Castenrays dorpsblad De Schans | 2001 | | pagina 21