L.V.B. (Zij-actief) Gevonden BRUINE HONDENRIEM 20 Vervolg SVOC '01 jeugdvoetbal A-l: Sambeek: C-l: Leunen: D-l: America: D-2: Griendtsveen: E-l: Blitterswijck: E-2: Ven ray: E-4: Merselo: F-2: Melderslo: F 4: Blitterswijck: Kuijpers-v.d. Ven(D)-Arts-Wilms Fiets Wismans-Cremers- Martens-Steeghs Kuypers-Nelissen-Versleijen Steeghs-Nabben-Philipsen Philipsen-Janssen(Leon)-Seegers Janssen(Jeroen)-Ba!tussen-Bartels Stiphout-Strijbos(Geert)-Rij broek Classens-Jacobs-Kersten 31 oktober oriëntatietocht Op woensdag 31 oktober a.s. vindt onze jaarlijkse oriëntatietocht weer plaats. Dus dames, hou je van een stevige wandeling in de avondlucht en is het oplossen van pittige puzzels en ingewikkelde vraagstukken voor jou ook geen probleem, geef je dan op voor 29 oktober a.s. bij Annie Lenssen, tel. 571839 of bij Franzis Classens, tel. 571201. We vertrekken om 19.30 uur bij de kerk. Themamiddag "Zwangerschap en geboorte" Door Internationaal Vrouwen Centrum en Venrayse Vrouwen Raad wordt op zondag 28 oktober a.s. van 13.00 - 16.30 uur een themamiddag gehouden in zaal "De Evenaar, Merseloseweg 96 te Venray. Entree f 5,— inclusief 2 consumpties. Op vertoon van toegangsbewijs opvang voor kinderen van 3 t/m 10 jaar in "De Toverbal", Past. van de Gaetstraat (gymzaal) van 13.00 tot 17.00 uur) D-DAY 2001 G. Strijbos, Lollebeekweg 91 Rijden: nog een dikke week en we weten wie de wisselbeker dit jaar mee naar huis mag nemen. Er is nog een mogelijkheid om je in te schrijven dit kan tot zondag 8 april. naast de tombola wordt er onder de deelnemers nog een leuke prijs verloot, dus nog een reden om mee te doen. je kunt je opgeven bij de koster (die ook dit jaar de bekers geschonken heeft) of bij Rob Weijs Roel Hoeymakers of Roger Weijs. We willen vrijdag om 19.30 beginnen dus zorg dat je op tijd bent. Mmoefa

Castenrays dorpsblad De Schans | 2001 | | pagina 20