j mm mm "2(0)O)]L Dojqpslbladl voor Casteinuray Redactie-adres: Castelostraat 11 579070 Fax 579069 e-mail: deschanscastenray@hetnet.nl Inleveren kopij vóór dinsdag 13.00 uur nr. 43 24 oktober 2001 KERKBERICHTEN Zaterdag 27 okt. 19.00 uur: Zondag 28 okt. 14.30 uur: Nella Classens-Janssen en Geert Classens. Nel Emonts-Cremers. Jan Geerets. Overleden ouders Duijkers-Vullinghs. Sef Duijkers (namens de buurt) Dien Jakobs-Smits (namens de Ouderenbond), ALLERZIELENVIERING met aansluitend zegening van de graven op onze begraafplaats. Na deze zegening zal inzegening plaats vinden van de urnenmuur en het gedenkteken voor onze oorlogsslachtoffers. Zie verder de mededelingen over de bouw van de urnenmuur en gedenkteken. Misdienaars: Zaterdag 19.00 uur: Evelien en Laura Zondag 14.30 uur: Marlou en Bram Kapelaan van Dijck is bereikbaar onder tel. 581575. n- :n~ DAMESKOOR zaterdag 27 okt.: H. Mis. zondag 28 okt.: 14.30 uur Allerzielenviering". zondag 11 nov.: H. Mis op Beukenrode om 10.30 uur. donderdag 20 dec.: kerstconcert in "Schuttersveld" door fanfare en dames- en herenkoor aanvang 19.00 uur. wsmm

Castenrays dorpsblad De Schans | 2001 | | pagina 1