14- Activiteiten voor ouderen Soms is een duwtje in de rug richting allerlei activiteiten voor ouderen nodig. De ouderenconsulent heeft een informatiemap met een overzicht aan activiteiten. Als voorbeeld willen we noemen: de cursussen van Seniorservice, het Ouderencentrum de Kemphaan, de dagopvang in Ysselsteyn en in het Sint Joriskwartier en Senioren Sport Synthese. En niet te vergeten de vele activiteiten die georganiseerd worden door de actieve ouderenbonden in Venray zelf, maar ook in de kerkdorpen. Halsbrekende toeren Omdat de meeste mensen hun huis er proper uit willen laten zien, komt het regelmatig voor dat een tachtigjarige halsbrekende toeren uit haalt. Ondanks de versleten heupen en knieën klimt men op de keukentrap om de ramen te zemen. De ouderenconsulent adviseert om huishoudelijke ondersteuning van de Thuiszorg aan te vragen bij het RÏO. Hierdoor kunnen in de toekomst gevaarlijke situaties voorkomen worden. Geen vetpot met alleen AOW Als je moet leven van alleen een AOW-uitkering, zonder een aanvullend pensioen, dan is dat geen vetpot. Als een groot deel van het inkomen op gaat aan huur, vaste lasten en boodschappen dan is het vaak roeien met de riemen die je hebt. Een bril, de wasmachine die vervangen moet worden, de eigen bijdrage van de Thuiszorg, de extra kosten van het alarmsysteem kunnen het spaargeld in een snel tempo doen inkrimpen. Bijzondere Bijstand aanvragen is voor veel ouderen moeilijk. Het voelt als "de hand moeten ophouden of steun vragen" en dat is iets dat veel mensen niet willen. De ouderenconsulent probeert de oudere toch te stimuleren gebruik te maken van deze regelingen. En benadrukt hierbij dat het niet om een gunst gaat, maar dat het voorzieningen zijn waar men recht op heeft. Zo zal de consulent de ouderen met alleen een AOW-uitkering, attenderen op de regeling rondom de kwijtschelding van de Gemeentelijke Belastingen of de gemeentelijke bijdrage voor maatschappelijke activiteiten, de zogenaamde 200,- regeling. Belangstelling voor een huisbezoek? Mocht u belangstelling hebben voor een huisbezoek van een ouderenconsulent, dan kunt u contact opnemen met de ouderenadviseurs van SYNTHESE. Dit zijn mevrouw Trudy van den Berg en mevrouw Anja Damhuis. Telefoon (0478) 51 00 32 De ouderenconsulent is er voor u en komt graag bij thuis! Einde persbericht 12.001 /09.240.ad\ 1469. em

Castenrays dorpsblad De Schans | 2001 | | pagina 14