SYNTHESE Project Ouderenadviseur voorziet in behoefte 900 huisbezoeken bij ouderen door ouderenconsulenten van SYNTHESE Ongeveer een kwart van de ouderen in de Gemeente Venray heeft een huisbezoek gehad van een ouderenconsulent van Synthese. De ouderenconsulent geeft informatie over regelingen en voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Veel ouderen hebben met behulp van de ouderenconsulent voorzieningen aangevraagd. Het project Ouderenadviseur, dat een initiatief is van SYNTHESE, de Gemeente en de Seniorenraad, is naar tevredenheid uitgevoerd. De Gemeente Venray heeft ingestemd met een structurele voortzetting van het project. Zo lang mogelijk zelfstandig wonen Ouderen willen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Er zijn allerlei voorzieningen en regelingen die dat mogelijk maken. Veel ouderen zijn hiervan onvoldoende op de hoogte en vragen deze voorzieningen uit zich zelf te weinig aan. De ouderenconsulent kan hierbij helpen. Zij geven informatie bij ouderen thuis. Ook bieden zij een helpende hand bij het aanvragen van voorzieningen. Aanpassingen in huis Veel ouderen hebben met behulp van een ouderenconsulent voorzieningen aangevraagd in het kader van de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG). U kunt hierbij denken aan een verhoogd toilet, beugels, een douchestoel of in enkele gevallen een traplift. Ook wordt men geholpen bij het aanvragen van een financiële tegemoetkoming in de vervoerskosten, de zogenaamde taxikostenvergoeding. Minder mobiel Voor ouderen is het vervoer soms een probleem. We zien vrouwen waarvan de partner overleden is en die niet kunnen autorijden. Met het overlijden van de partner is ook de auto de deur uit gegaan. Als men dan ook nog minder goed te been is, wordt het lastig om met het openbaar vervoer te reizen. Veel ouderen zijn dan aangewezen op de hulp van derden, zoals kinderen, buren of familie. Een taxikostenvergoeding kan de leefwereld van ouderen verruimen maar ook een gevoel van onafhankelijkheid geven. Zij kunnen deze financiële tegemoetkoming gebruiken voor de streektaxi (ƒ3,- per rit per persoon binnen de Gemeente Venray). Eenzaamheid Uit gesprekken met de ouderenconsulenten bleek dat veel ouderen zich eenzaam voelen. We zien dit met name bij mensen waarvan de partner overleden is. Als men geen kinderen heeft of als de kinderen ver weg wonen dan kan dit het gevoel van eenzaamheid versterken. Als de oudere tijdens het huisbezoek aangeeft behoefte te hebben aan gezelschap dan zal de ouderenconsulent verwijzen naar bijvoorbeeld de Zonnebloem of de Algemene Hulpdienst. Heeft men behoefte aan professionele ondersteuning dan wordt doorverwezen naar de hulp van het Maatschappelijk Werk van Synthese. De maatschappelijk werker kan individuele hulp bieden maar organiseert ook gespreksgroepen over rouwverwerking en zingeving. In de praktijk blijkt het vragen van hulp bij eenzaamheid een grote stap. De drempel is voor velen te hoog.

Castenrays dorpsblad De Schans | 2001 | | pagina 13