10 Overleg geldautomaat Rabobank op 3 juli jl; hierover is nog geen nader bericht ontvangen. Waarschijnlijk wordt het plaatsen van een geldautomaat te kostbaar. We zullen via "De Peel Leeft" alsnog proberen dit project te realiseren. Extra verlichting Klein Oirlo; het criterium van 4 woonhuizen in een cluster is hier niet van toepassing, zodat er hier geen extra lamp zal worden geplaatst. Met de herplant van bomen aan de Matthiasstraat zal rekening gehouden worden welk soort bomen hier komt. De opening van het vernieuwde dorpsplein vindt plaats als het kunstwerk klaar is. Er komt ook nog een nieuwe vlaggenmast te staan op het plein. De oude mast is verhuisd naar gemeenschapshuis "De Wis". Het Comité Bierfeesten wil deze feesten graag blijven houden op het speelterrein 't Tunnelke", daar er elders nauwelijks een alternatief is. De dorpsraad heeft hiertegen geen bezwaar, indien het comité ook alle verantwoordelijkheid zal dragen. De gemeente neemt uiteindelijk de beslissing in deze. Cheque f500,- B W bezoek; dit bedrag zal worden besteed aan bloemversiering voor het dorpsplein 5. Draaiboek B W bezoek en presentatie gemeenschapshuis "De Wis" De agenda voor dit bezoek is verstuurd naar Guus Spelbos. Het verdere draaiboek zal worden uitgewerkt en dan aan de betreffende leden worden 6. Rondvraag We zullen een aanvraag indienen om de fietsroute volgens het knooppuntennetwerk uit te breiden met een route rondom de Diepeling. In Klein Oirlo is nog steeds niet gesnoeid; we zullen nogmaals de gemeente hierop attent maken. De jeu de boulesbaan verdient onderhoud; hiervoor zal gezorgd worden Wanneer komt Castenray aan de beurt voor 30-km zones? Waarschijnlijk in 2002. Vooraf komt hierover een informatieavond. Er is geen inspraak meer mogelijk, daar dit plan al sinds 1998 klaar is. Ook het fietspad langs de Horsterweg zal dan pas opgeknapt worden. De vraag wordt gesteld waarom de Roffert wel extra wordt verlicht en de Castenrayseweg niet. De verlichting aan de Roffert wordt bekostigd uit de "knelpuntennota". De Castenrayseweg komt wellicht in 2002 aan de beurt. Er is een vraag om de klimop rond de bomen aan de Lollebeekweg te snoeien, daar het trottoir teveel begroeid is. Hierover zal de gemeente worden ingelicht. Tijdens het verwijderen van de vlaggenmast zijn de catalpa's beschadigd; we hopen dat deze zich weer zullen herstellen, zoniet dat moet worden bekeken of deze bomen moeten worden vervangen. Wanneer wordt het speelveldje "t Tunnelke aangepast? Er is van de gemeente bericht ontvangen dat dit pas in 2002 zal gebeuren in verband met personeelsgebrek. Ook wordt weer hondenpoep aangetroffen op dit speelveldje. Er zal een berichtje in De Schans worden geplaatst om hondenbezitters er nogmaals op te attenderen dat een speelveldje geen hondentoilet is. Alle vlaggen zijn gerepareerd. toegestuurd.

Castenrays dorpsblad De Schans | 2001 | | pagina 10