voor Casteiniray Redactie-adres: Castelostraat 11 Inleveren kopij vóór dinsdag 13.00 uur 579070 Fax 579069 nr. 42 17 oktober 2001 e-mail: deschanscastenrav@hetnet.nl KEU K BERICHTEN Zaterdag 20 okt. 19.00 uur: Jrd. Peter Ewals en Carolina Rambags. Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen. Overleden ouders Tacken-Haegens. Overleden ouders Classens-Valckx. Zeswekendienst Sef Duijkers. Harrie Friesen. Jaardienst Jan Rambags. Overleden ouders van Kuyck-Verrijdt en kinderen. 4 De w Allerzielen" viering zal zijn op zondag 28 okt. om 14.30 uur. Misdienaars: Sjors en Karin. 5 Kapelaan van Dijck is bereikbaar onder tel. 581575. Wij willen alle mensen bedanken die ons steunden door een bloemetje te kopen. De kas is weer mooi aangevuld! Groetjes, HET DAMESKOOR. !- i t

Castenrays dorpsblad De Schans | 2001 | | pagina 1