2(0>G>]1 Dorpsfohadl voor Castenray Redactie-adres: Castelostraat 11 Inleveren kopij vóór dinsdag 13.00 uur 8 579070 Fax 579069 nr. 41 10 oktober 2001 e-mail: deschanscastenray@hetnet.nl KERKBERTCHTEN Zaterdag 13 okt. 19.00 uur: Jan Thielen. Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen. Jaardienst Sjang van Kuyck. Jrd. Overleden ouders Gellings-Verhoeven en Willy Verhoeven. Truus van Houdt-Flinsenberg. Thei Seijkens. Overleden ouders Buddiger-Classens. Jaardienst Roel Classens. Overleden ouders Jakobs-Smits. Jan Geerets. Louis Tielen en overleden fam. Tielen-Janssen Hay van Kuyck en zonen Geert en Hay, en Jurgen. De Allerzielen" viering zal zijn op zondag 28 okt. om 14.30 uur. Misdienaars: Bram en Ilse. Kapelaan van Dijck is bereikbaar onder tel. 581575. Jgloemenactie dameskoor 7 Vondnrg, 11 oktober houden wij onze jaarlijkse bloemenactie. Vonof '6.JO uur kunt u ons verwachten. MQoqcn wij op u rekenen?

Castenrays dorpsblad De Schans | 2001 | | pagina 1