i i 2<0)<0> 11 DorpsMad. voor Castenray KERK BERICHTEN Zaterdag 06 okt. 14.00 uur: Fam. Philipsen-Aerts t.g.v. hun 40 jarfg huwelijk. Zaterdag 06 okt. 19.00 uur: Jrd. overleden ouders Philipsen-Vousten. Overleden ouders van Kuyck-Verrijdt en kinderen. De "Allerzielen" viering zal zijn op zondag 28 okt. om 14.30 uur. Misdienaars: Marlou en Astrid. Kapelaan van Dljfck is bereikbaar onder tel. 581575, DAMESKOOR rmmni lllll: Redactie-adres: Castelostraat 11 579070 Fax 579069 e-mail: deschanscastenray@hetnet.nl Inleveren kopij vóór dinsdag 13.00 uur nr. 40 03 oktober 2001 zaterdag 6 okt.: om 14.00 uur H. Mis 40-jarig huwelijk Bert en Rini Philipsen-Aerts. Na de avondmis van 19.00 uur brengen wij samen met het herenkoor hen in de feestzaal te Horst een muzikale hulde! donderdag 11 okt. :Bloemenactie. ,J zaterdag 13 okt.: H. Mis zondag 11 nov.: H. Mis op Beukenrode om 10.30 uur. v donderdag 20 dec.: kerstconcert in Beukenrode door fanfare en dames- en herenkoor. J2 aanvang 19.00 uur. Sr fe e g e l e i d i r, g b i j u i t v a a r t Gerrit Arts Brienshoekweg 6 5809 EW Leunen 24 uur bereikbaar op Tel: 0478-515221 uitvaartverzorgi n g >'i< r i 1 S83R

Castenrays dorpsblad De Schans | 2001 | | pagina 1