2O)<0)]L Dorpsbïad. voor Casteiuray Redactie-adres: Castelostraat 11 Inleveren kopij vóór dinsdag 13.00 uur S 579070 Fax 579069 nr. 39 26 september 2001 e-maildeschanscastenrav@hetnet.nl KERKBERICHTEN Zaterdag 29 Sept. 19.00 uur: Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen. Johanna Baltussen-Jacobs en Willem Baltussen. Overleden ouders Strijbos-Kemmelings. Zaterdag 6 Okt. 14.00 uur: Fam. Philipsen-Aerts tg.v. 40 jarig huwelijk. Misdienaars:Laura en Karin. Kapelaan van Dijck is bereikbaar onder tel. 581575. DORPSRAAD Binnen enkele weken wordt het dorpsplein verder aangekleed door het plaatsen van een nieuwe zes meter hoge vlaggenmast. 23 oktober 2001. Werkbezoek College van Burgemeester en Wethouders aan de Dorpsraad Castenray. Aanvang vergadering 20:00 uur. Gemeenschapshuis De WIS. Komt U ook Wij stellen Uw aanwezigheid zeer op prijs I!!! r J V s

Castenrays dorpsblad De Schans | 2001 | | pagina 1