voor Castenray KERKBERICHTEN Vrijdag 14 Sept. 14.00 our: Huwelijk Miranda Camps en Marcel Manders. GEZINSVIERING. Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen. Jrd. Leonard Classens-Gertruda Hendriks en Wilhelmina Voermans. Jrd. Jofeannus v.d. Water en Maria Spreeuwenberg. Zeswekendienst voor Dien Jakobs-Smits. Vrijdag 21 Sept. 14.00 uur: Huwelijk: van Hoof-Vermeulen. Misdienaars:Bram en Ilse. Zaterdag 15 Sept. 19.00 uur: Kapelaan van Dijck is bereikbaar onder tel. 581575. WERKGROEP GEZIENSVIERÏNG Redactie-adres: Castelostraat 11 Inleveren kopij vóór dinsdag 13.00 uur 579070 Fax 579069 nr. 37 12 september 2001 e-maiideschanscastenrav@hetne.f nl Op zaterdag 15 sept. a.s. is er om 19.00 uur weer een gezinsviering. Het thema van de dienst is deze keer VRIENDSCHAP. De vakantie is ten einde. Het schooljaar is al weer begonnen. Sommige kinderen krijgen les van dezelfde leerkracht; anderen hebben een nieuwe leerkracht. Sommige kinderen zitten in de klas bij dezelfde kinderen als vorig jaar; anderen zitten in een klas met allemaal andere kinderen dan vorig jaar. Niemand is graag alleen, iedereen heeft vrienden nodig. Het is vaak veel fijner om met anderen te spelen in plaats van alleen. Als het eens was moeilijk gaat, is het fijn om er met vrienden over te praten. Daar willen wij ook in deze viering aandacht aan besteden; samen met diverse leerlingen en leerkrachten van de basisschool. Dus jongens en meisjes, neem je vader, moeder en iedereen mee naar de kerk, want vieren doe je met z'n allen!!! We hebben geprobeerd er weer een mooie, sfeervolle viering van te maken voor jong en oud. De zang wordt verzorgd door ons jeugdkoor "CaJeKo". Iedereen is van harte welkom. wn—n—I—o—I—i—a^^——s—

Castenrays dorpsblad De Schans | 2001 | | pagina 1