voor (Caisteinuray KERKBER1CHTEN DAMESKOOR DORPSRAAD Redactie-adres: Castelostraat 11 Inieveren kopij vóór dinsdag 13.00 uur 579070 Fax 579069 nr. 36 05 september 2001 e-mai 1deschanscastenray@hetnet. nl Zaterdag 8 Sept. 19.00 uur: Jan Thielen. Wim Geerets. Truus van Houdt-Flinsenberg. Thei Seijkens. Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen. Overleden ouders Buddiger-Classens. Hans Camps namens de buurt Gertruda Vullings-Dinghs. Lei Heidens. Overleden ouders van Kuyck-Verrijdt en kinderen. Zaterdag 14 Sept. 14.00 uur: Huwelijk Miranda Camps en Marcel Manders. Zaterdag 15 Sept.GEZINSVIERING. Misdienaars:Astrid en Manon. 1 Kapelaan van Dijck is bereikbaar onder tel. 581575. Zaterdag 8 Sept. 19.00 uur H. Mis zingen. Vrijdag 14 Sept. 14.00 uur Huwelijksmis Miranda Camps en Marcel Manders. Extra verlichting Tunnelweg - Roffert - Heesakker Van Gemeente Venray is vernomen dat het traject naar sportpark "Heesakker" extra verlicht zal worden. Binnenkort zullen er enkele lantaarns worden bijgeplaatst. We hopen dat hiermee, voornamelijk voor onze jeugdige sporters, deze weg veiliger zal worden. .iv- TOJ.« i

Castenrays dorpsblad De Schans | 2001 | | pagina 1