voor Casitenuray KERKBERICHTEN Zaterdag 18 Aug. 19.00 uur: Jaardienst Jacobus Geurts. Jrd. Fam. Geerets-Classens. Jan Ram bags. Jaardienst Louis Peeters. Misdienaars: Bram en Laura. Kapelaan van Dijck is bereikbaar onder tel. 581575. DAMESKOOR 1 Redactie-adres: Castelostraat 11 Inleveren kopij vóór dinsdag 13.00 uur S 579070 Fax 579069 nr. 33 15 augustus 2001 e-mai 1deschanscastenray@hetnet. nl De vakantietijd is voorbij! Hopelijk zijn we allemaal goed uitgerust en hebben we weer zin om te beginnen met ons programma. donderdag 16 aug. de eerste repetitie, aanvang 19.45 uur. vrijdag 17 aug. FEESTAVOND waarbij onze partners ook van harte welkom zijn! Bijeenkomst bij Jac en Truus om 18.30 uur. Vooruitblik: zat. 25 aug. H.Mis samen met het herenkoor (kermis). vrijdag 14 sept. om 14.00 uur Huwelijksmis Miranda Camps en Marcel Manders. zat. 6 okt 'smiddags H. Mis zingen met het herenkoor b.g.v. het 40-jarig huwelijk fam. B. Philipsen. O Gerrit Arts Brienshoekweg 6 5809 EW Leunen 24 uur bereikbaar op Tel: 0478-515221 fft y^M^k<3kUiM&CiQllLQXiL5MMC i

Castenrays dorpsblad De Schans | 2001 | | pagina 1