2001L Dsoiaa. voor av KERKBERICHTEN i' Emm edactie-adres: Castelostraat 11 579070 Fax 579069 - e-mai 1deschanscastenray@hetnet.nl 1 Inleveren kopij vóór dinsdag 13.ÖÖ uur nr. 32 08 augustus 2001 Zaterdag 11 Aug. 19.00 uur V JanThielen. O.L. Vrouw van Altijd Durende Bijstand (M.J.) Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen. Thei Seijkens. Overleden ouders van Kuyck-Verrijdt en kinderen. Overleden ouders Buddiger-Classens. Zes weken dienst Hay van Kuyck en tevens voor vader Harrie, broer Bert en Jurgen. Truus van Houdt-Flinsenberg. Kapelaan W. van Dijck Albionstraat 30 Leunen tel. 550790 is vanaf heden de voor onze parochie verantwoordelijke priester. Indien nodig kunt u met hem contact opnemen. Misdienaars: Ilse en Sjors. Dankbetuiging Augustus 2001 Familie van Kuijck Een ontroerend mooi afscheid; zoveel bloemen, kaarten, brieven en vele lieve wporden na het overlijden van mijn lieve zoon, onze broer, zwager en oom i Harrie van Kuijck was voor ons een grote troost en steun. Een speciaal woord van dank aan dr. Coenen en dr. de Muinck Keizer, ambulance-personeel, de buurt en Pastoor van Dommelen. Onze dank hiervoor. De zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 11 augustus a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Matthias te Castenray. Sm I 1 a l

Castenrays dorpsblad De Schans | 2001 | | pagina 1