2(0x0)]L Dorpsblad voor Castenray Redactie-adres: Castelostraat 11 Inleveren kopij vóór dinsdag 13.00 uur 579070 Fax 579069 nr. 26 27 juni 2001 e-mai 1deschanscastenray@hetnet. nl KERKBERICHTEN Zaterdag 30 Juni 19.00 uur: Jaardienst Gertruda Tielen. Jaardienst Fam. Geerets-Classens. Overleden ouders van Rhee-Drabbels en kinderen. Jaardienst overleden ouders Janssen-Vollenberg. Overleden ouders van Kuyck-Ver rijdt en kinderen. Uit dankbaarheid voor een onbekende donor. Jaardienst Gertruda Vullings-Dinghs. Misdienaars: Karin en Astrid. VV FANFARE DORPSKLANK RONDGANG EVENALS VORIG JAAR KOMEN WIJ ALS FANFARE OP DONDERDAG 28 JUNI A.S. VANAF 19.00 UUR BIJ U LANGS VOOR DE JAARLIJKSE RONDGANG. ECHTER IN TEGENSTELLING TOT VOORGAANDE JAREN VRAGEN WIJ U DIT JAAR GEEN FINANCIËLE BIJDRAGE, MAAR WILLEN WIJ LANGS KOMEN MET EEN BELANGRIJKE BOODSCHAP. DEZE WILLEN WIJ U GRAAG PERSOONLIJK KOMEN OVERHANDIGEN, EEN EN ANDER VERGEZELD VAN EEN MUZIKALE NOOT(D). Namens fanfare Dorpsklank. i vv-:^ -

Castenrays dorpsblad De Schans | 2001 | | pagina 1