voor Casteinuray Redactie-adres: Castelostraat 11 579070 Fax 579069 e-maildeschanscastenray@hetnet.nl Inleveren kopij voor dinsdag 13.00 uur nr. 25 21 juni 2001 Zaterdag 23 Juni 19.00 uur: GEZINSVIERING. Nella Classens - Janssen en Geert Classens. Jaardienst Helm van Kuyck. Piet Emonts. Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen. Door Strijbos-Rijs. Jrd. Annie Classens-Valckx en Toon Classens. Misdienaars: Pleuni en Bram. Voor de patiënten van R. Bruins, B. van Casteren-van Gils, R. Gabeler, M. Lucassen, H. Schraven, F. Schmeetz, M. van Tiel, I. van Tiei-Knoppen en J. Witgen: Zaterdag 23 juni: J. Witgen, Langstraat 106, tel. 632800 Zondag 24 juni: M. van Tiel, Stationsweg 60a, tel. 632800 Voor de patiënten van A. Coenen,P. Henkes, R. Keijzer, L. Keijzer-Bors, G. van Loon, E. de Muinck-Keizer, A. Paping, M. van Straaten en J. de Vocht: Zaterdag 23 juni en zondag 24 juni: R. Keijzer, Litsenbergweg 20a, Ysselsteyn; tel. 541777 Voor spoedeisende gevallen kunt u in het weekeinde bij genoemde artsen terecht: 's morgens van 10.00 - 11.00 uur 's middags van 17.00 - 18.00 uur

Castenrays dorpsblad De Schans | 2001 | | pagina 1