20><0>]L DorpsMadl voor Casteinuray Redactie-adres: Castelostraat 11 S 579070/Fax 579069 nr 24 Inleveren kopij vóór dinsdag 13.00 uur 14 juni 2001 KERKBERICHTEN Zaterdag 16 Juni 19.00 uur: Jaardienst Door Strijbos-Rijs. Jaardienst Hay Reijnders. Zaterdag 23 juni 19.00 uur: GEZINSVIERING. Misdienaars: Marlou en Sjors. DAMESKOOR Zaterdag 30 juni H. Mis zingen i.p.v. 23 juni. Weekenddienst huisartsen Zaterdag 16 juni: H. Schraven, Stationsweg 60a, tel. 632800 Zondag 17 juni: F. Schmeetz, Stationsweg 60a, tel. 632800 7 v Zaterdag 16 juni en zondag 17 juni: M. van Straaten, Pr. Hendrikstraat 26, tel. 588800 >1 w 's morgens van 10.00 -11.00 uur 's middags van 17.00 - 18.00 uur Voor de patiënten van R. Bruins, B. van Casteren-van Gils, R. Gabeier, M. Lucassen, H. Schraven, F. Schnieetz, M. van Tiel, I. van Tiel-Knoppen en J. Witgen: Voor de patiënten van A. Coenen,P. Henkes, R. Keijzer, L. Keijzer-Bors, G. van Loon, E. de Muinck-Keizer, A. Paping, M. van Straaten en J. de Vocht: Voor spoedeisende gevallen kunt u in het weekeinde bij genoemde artsen terecht: I

Castenrays dorpsblad De Schans | 2001 | | pagina 1