2001 Doirpslbladl voor Castenray Redactie-adres: Castelostraat 11 579070/Fax 579069 Inleveren kopij vóór dinsdag 13.00 uur nr22 31 mei 2001 KERKBE RICHTEN Zaterdag 2 Juni 19.00 uur: Overleden ouders Duijkers-Vullings. Overleden ouders van Kuyck-Ver rijdt en kinderen. Overleden ouders Classens-Vissers en Roel Classens. Jaardienst Theo Jacobs.. Misdienaars: Karin en Laura. Weekenddienst huisartsen Zaterdag 2 juni: R. Bruins, Langstraat 106, tel. 632800 Zondag 3 juni: M. van Tiel, Stationsweg 60a, tel. 632800 Maandag 4 juni: B. van Casteren, Langstraat 106 tel 632800 Zaterdag 2 juni en zondag 3 juni: J. de Vocht, Henseniusstraat 13a, tel. 581878 Maandag 4 juni: R. Keijzer, Litsenbergweg 20a, Ysselsteyn, tel. 541777 's morgens van 10.00 - 11.00 uur ?s middags van 17.00 - 18.00 uur Voor de patiënten van R Bruins, B. van Casteren-van Gils, R Gabeler, M. Lucassen, H. Schraven, F. Schmeetz, M. van Tiel, I. van Tiel-Knoppen en J. Witgen: Voor de patiënten van A. Coenen,P. Henkes, R Keijzer, L. Keijzer-Bors, G. van Loon, E. de Muinck-Keizer, A. Paping, M. van Straaten en J. de Vocht: Voor spoedeisende gevallen kunt u in het weekeinde bij genoemde artsen terecht: I

Castenrays dorpsblad De Schans | 2001 | | pagina 1