voor Casteinuray Redactie-adres: Castelostraat 11 S 579070/Fax 579069 nr 16 Inleveren kopij vóór dinsdag 13.00 uur 19 april 2001 KERKBERICHTEN KERKBERICHTEN PAROCHIE CASTENRAY Zaterdag 21 april 19.00 uur:Sjeng van de Pasch. Huub van Rhee. Fam. Seijkens-Ewals en tevens uit dankbaarheid. Louis Peeters. In verband met de 1* communie op zondag 29 april komt de dienst op zaterdag 28 april te vervallen. De misintenties van zaterdag 28 april verschuiven naar zondag 29 april. Mocht u deze willen wijzigen dan gaarne even bericht. Deze zijn: Nella Classens-Janssen en Geert Classens. Piet Emonts. Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen. Door Strijbos-Rijs. Jaardienst Leen Emonts. Overleden ouders van Kuyck-Verrijdt en kinderen. Pastoor Hoedemaeckers is bereikbaar onder tel. 581254. Misdienaars:zaterdag 21 april: Pleunie en Marlou. DAMESKOOR zondag 22 april: H. Mis op "Beukenrode". maandag 23 april: korenavond bij ons in Castenray, aanvang 20.00 uur. Denken jullie aan prijsjes voor de tombola? Zondag 13 mei: 10.30 uur H.Mis in Tienray n Ha I

Castenrays dorpsblad De Schans | 2001 | | pagina 1