voor Casteraray Redactie-adres: Castelostraat 11 8 579070/Fax 579069 nr 14 Inleveren kopij vóór dinsdag 13.00 uur 05 april 2001 KERKBERICHTEN Zaterdag 7 april 19.00 uur: Overleden ouders van Kuyck-Verrijdt en kinderen. Overleden ouders Duijkers-Vullings. Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen. Overleden ouders Emonts-Geurts en kinderen. Jaardienst Har Friesen. Handrie Versteegen. Tijdens deze dienst zal door Mgr. De Jong aan 23 kinderen van groep 7 en 8 het H. Vormsel worden toegediend. In verband met "Palmzondag" zal na deze dienst het palmtakje worden uitgereikt. Donderdag 12 april 18.30 uur: Viering van "Witte Donderdag" Zaterdag 14 april 19.00 uur: Viering van Pasen. Zondag 15 april 11.00 uur: Hoogmis van Pasen met zang door het Dames en Herenkoor. Pastoor Hoedemaeckers is bereikbaar onder tel. 581254. Misdienaars: zaterdag 7 april 19.00 uur: Laura en Bram. DAMESKOOR zondag 15 april: EERSTE PAASDAG: 11.00 uur H. Mis samen met het herenkoor. maandag 23 april: korenavond bij ons in Castenray. Denken jullie aan prijsjes voor de tombola? Zondag 12 mei: 10.30 uur H.Mis in Tienray r' 1 NATIONAAL REUMAFONDS De opbrengst van de collecte voor het Nationaal Reumafonds bedraagt f 536,- Aan alle gulle gevers en ophalers van de zakjes, de dames van de korfbalvereniging, hartelijk dank. 1 *r; ij V# t i

Castenrays dorpsblad De Schans | 2001 | | pagina 1