voor (Castenray Redactie-adres: Castelostraat 11 S 579070/Fax 579069 nr 13 Inleveren kopij vóór dinsdag 13.00 uur 29 maart 2001 KERKBERICHTEN Zaterdag 31 maart 19.00 uur: Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen. Zaterdag 7 april om 19.00 uur toediening van het H. Vormsel door Mgr. De Jong. Bij deze "Schans" het zakje voor uw bijdrage aan de "VASTENACTIE" Pastoor Hoedemaeckers is bereikbaar onder tel. 581254. Misdienaars: Marlou en Bram. Mededeling: De onlangs gehouden aktie "kerkbijdrage" voor onze parochie heeft het bedrag van 32.000,= opgebracht. Dit is ongeveer 2000,= meer als het vorig jaar. Graag willen wij u allen, en ook de medewerkers aan deze aktie, bedanken voor dit behaalde resultaat. Zorggroep, Indien er parochianen zijn die met Pasen de H. Communie thuis willen ontvangen vragen wij u dit kenbaar te willen maken bij een van de leden van de zorggroep of bij het contactadres namens het kerkbestuur: Mevr. Luykx-Maes tel. 571613. OUD IJZER ACTIE OUD IJZER ACTIE We kijken of we deze actie eind april kunnen houden. BIJ VOORBAAT DANK LRV EN PC "DE EENDRACHT" /I I1 xV I i de oud-ijzer actie gaat komend weekeinde niet door

Castenrays dorpsblad De Schans | 2001 | | pagina 1