Redactie-adres: Castelostraat 11 579070/Fax 579069 nr 12 Inleveren kopij vóór dinsdag 13.00 uur 22 maart 2001 KERKBERjCHIEN Zaterdag 24 maart 19.00 uur: Nella Classens-Janssen en Geert Classens. Piet Emonts. Door Strijbos-Rijs. Jaardienst Hein Emonts. Thei Seijkens(namens de ouderenbond) Louis Peeters. GEZINSVIERING SPECIAAL VOOR DE OUDERS MET HUN KINDEREN. TIJDENS DEZE DIENST ZULLEN DE COMMUNICANTEN ZICH AAN U VOORSTELLEN. Pastoor Hoedemaeckers is bereikbaar onder tel. 581254. Misdienaars: Karin en Laura. VASTENAKTIE 3ij deze "Schans" ontvangt U het zakje voor de bijdrage aan de "Vastenactie". U kunt uw gift in de bus, achter in kerk, deponeren. Misdienaars: Zaterdag: Pleuni en Astrid. dameskoor zaterdag 24 maart: gezinsviering en dus voor ons geen zingen, zondag 15 april: EERSTE PAASDAG: 11.00 uur H. Mis samen met het herenkoor. maandag 23 april: korenavond bij ons in Castenray. Zomertijd In de nacht van zaterdag 24 maart op zondag 25 maart 2001 wordt de klok om 02.00 uur weer een uur vooruit gezet. 2:©>0]L Dorpslblacll voor (Caisteraray ÜÜ8 I V77

Castenrays dorpsblad De Schans | 2001 | | pagina 1