I voor Casteinuray Redactie-adres: Castelostraat 11 579070/Fax 579069 nr 11 Inleveren kopij vóór dinsdag 13.00 uur 15 maart 2001 KERKBERICHTEN Zaterdag 17 maart 19.00 uur: Jaardienst Huub van Rhee. Thei Seijkens(namens broers en zussen) Pastoor Hoedemaeckers is bereikbaar onder tel. 581254. Misdienaars: Zaterdag: Pleuni en Astrid. Weekenddienst huisartsen Zaterdag 17 maart: R. Gabeler, Allegrostraat 43, tel. 632800 Zondag 18 maart: B. van Casteren, Langstraat 106, tel. 632800 Zaterdag 17 maart en zondag 18 maart: A. Coenen, Pr. Hendrikstraat 26, tel. 588800 's morgens van 10.00 - 11.00 uur 's middags van 17.00 -18.00 uur NATIONAAL REUMAFONDS v In de week van 18 t/m 24 maart a.s. is weer de jaarlijkse collecte van het Nationaal Reumafonds. De meisjes van het korfbalteam D en enkele anderen komen bij u langs om de zakjes weer op te halen. Alle inkomsten worden besteed aan reumabestrijding en aan verbetering van de zorg voor mensen met reuma. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. Coördinator: Diny Classens Voor de patiënten van R, Bruins, B. van Casteren-van Gils, IC Gabeler, M. Lucassen, H. Schraven, F. Schmeetz, Mvan Tiel, L van Tiet-Knoppen en J. Witgen: - Voor de patiënten van A. Coenen,P. Henkes, R. Keijzer, L. Keijzer-Bors, G. van Loon, E. de Muinck-Keizer, A. Paping, M. van Straaten en J. de Vocht: Voor spoedeisende gevallen kunt u in het weekeinde bij genoemde artsen terecht: V l ,1 t 4* 1

Castenrays dorpsblad De Schans | 2001 | | pagina 1