KERKBERICHTFN Zaterdag 27 jan. 19.00 uur Louis Peeters Piet Emonts Overleden ouders Strijbos-Cleven en Hay Verhaegh Nella Classens-Janssen en Geert Classens Jrd. Overleden ouders Smits-Friesen Overleden Fam. Duijkers-Seijkens en tevens uit dankbaarheid. Jrd. Willem Classens en Petronella Rongen Jrd. Bernard Vullings en Maria v.d. Broek Woensdag 31 jan. 19.30 uur: H. Mis speciaal voor de leden van de L.V.B. Pastoor Hoedemaeckcrs is bereikbaar onder tel. 581254. Misdienaars: Marlou en Astrid. Mededeling: A^TIE KERKBIJDRAGE TEN BATE VAN ONZE EIGEN PAROCHIE 4 Zoals gebruikelijk houden wij eind januari de actie "Kerkbijdrage" voor onze kerk. Komende week ontvangt u de envelop voor deelname. En tevens het info- boekje over de diverse mededelingen over onze parochie met daarin het financiële verslag over het jaar 2000. Geef ons de kans door uw financiële steun de kerk en kerkgebouw voor onze parochie te behouden. Hopelijk mogen wij ook op uw medewerking rekenen. Uw Kerkbestuur. voor Redactie-adres: Castelostraat 11 S 579070/Fax 579069 nr 04 Inleveren kopij vóór dinsdag 13.00 uur 25 januari 2001 A

Castenrays dorpsblad De Schans | 2001 | | pagina 1