2<0>O>]L Doirpslbladl voor Casteiniray Redactie-adres: Castelostraat 11 8 579070/Fax 579069 nr 52 Inleveren kopij vóór dinsdag 18.00 uur 28 december 2000 KERKBERICHTEN Zaterdag 30 dec. GEEN DIENST. Zondag 31 dec. 19.00 uur Overleden ouders van Kuyck-Verrijdt en kinderen. Dames en Herenkoor. Jan Rambags. Overleden ouders Maes-Baeten en zoon Martien. Pastoor Hoedemaeckers is bereikbaar onder tel. 581254, Misdienaars: Zondag 19.00 uur:Marlou en Manon. ivensro Allen een prettige jaarwisseling en Alle goeds voor 200f. Weekenddienst huisartsen Zaterdag 30 dec.: R. Gabeler, Allegrostraat 43, tel. 632800 Zondag 31 dec.: B. van Casteren, Langstraat 106, tel. 632800 Nieuwjaarsdag: M. Lucassen, Stationsweg 60a, tel. 632800 Zaterdag 30 en zondag 31 dec.: E. de Muick-Keizer, Pr. Hendrikstraat 26, tel. 588800 Nieuwjaarsdag: P. Corver, Kennedyplein 8, tel. 581393 's morgens van 10.00 -11.00 uur 's middags van 17.00 - 18.00 uur Voor de patiënten van R. Bruins, B. van Casteren-van Gils, R. Gabeler, M. Lucassen, H. Schraven, F. Schmeetz, M. van Tiel, I. van Tiel-Knoppen en J. Witgen: Voor de patiënten van A. Coenen, P. Corver, P. Henkes, R. Keijzer, L. Keijzer-Bors, G. van Loon, E. de Muinck-Keizer, M. van Straaten en J. de Vocht: Voor spoedeisende gevallen kunt u in het weekeinde bij genoemde artsen terecht:

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 1