2<0><0>©> DorpsbLadl voor Casteiniray Redactie-adres: Castelostraat 11 S 579070/Fax 579069 nr 50 Inleveren kopij vóór dinsdag 18.00 uur 14 december 2000 KERKBERICHTEN Zaterdag 16 Dec. 19.00 uur Overleden ouders van Kuyck-Verrijdt en kinderen Jrd. Jacobus Wismans en Petronella Cleven. Overleden ouders Classens-Valckx. Piet Emonts. Jaardienst Martinus Kuijpers. Overleden Fam. Luyckx-Maes. Jrd. overleden ouders Donders-Hoedemakers. Pastoor Hoedemaeckers is bereikbaar onder tel. 581254. Misdienaars: Karin-Laura-Marlou. Mededeling: van" Werkgroep Gezinsliturgie". Niet omdat de Werkgroep Gezinsliturgie" zelf niet goed draait of dat we ons ontevreden voelen over het resultaat, maar door organisatorisch onbehagen ziet de werkgroep zich genoodzaakt met onmiddellijke ingang haar werkzaamheden te stoppen. De motivatie van de vrijwilligers is door allerlei oorzaken van buitenaf weggevloeid. Dit heeft tot gevolg dat de dienst op zaterdag 24 December om 19.00 uur niet in het teken staat van de geplande gezinsviering. Helaas hebben wij voor dit besluit moeten kiezen. L.V.B. en OUDERENBOND 19 december a.s. kerststukjes maken; aanvang 19.45 uur Op 19 december a.s. gaan we de kerststukjes maken voor onze gezamenlijke kerstviering. Degenen die willen komen helpen, zijn van harte welkom. Graag zelf meebrengen: dennen groen, hulst en andere mooie tuinversierselen. Ook een mesje of een kleine snoeischaar kan handig zijn. Dus dames, toon uw creativiteit en kom ons helpen. Groetjes: het bestuur Ouderenbond en L.V.B. >y///i

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 1