2000 Doiqpslbladl voor Casteinurarj Redactie-adres: Castelostraat 11 579070/Fax 579069 nr 49 Inleveren kopij vóór dinsdag 18.00 uur 07 december 2000 KERKBERICHTEN Zaterdag 9 Dec. 19.00 uurJan Thielen. Jrd. Overleden ouders Seijkens-Collin. Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen. Louis Peeters. Overleden ouders Maes-Baeten en zoon Martien Pastoor Hoedemaeckers is bereikbaar onder tel. 581254. Misdienaars: Sjors-Manon-Ilse. DAMESKOOR Vanavond repetitie Alten" aanvang 19.30 uur. Zaterdag 9 dec. H. Mis 19.00 uur. Weekenddienst huisartsen Zaterdag 09 dec.: F. Schmeetz, Stationsweg 60a, tel. 632800 Zondag 10 dec.: J. Witgen, Langstraat 106, tel. 632800 Zaterdag 09 dec. en zondag 10 dec.: J. de Vocht, Henseniusstraat 13a, tel. 581878 's morgens van 10.00 -11.00 uur 's middags van 17.00 - 18.00 uur V Voor de patiënten van R. Bruins, B. van Casteren-van Gils, R. Gabeler, M. Lucassen, H. Schraven, F. Schmeetz, M. van Tiel, I. van Tiel-Knoppen en J. Witgen: Voor de patiënten van A. Coenen, P. Corver, P. Henkes, R. Keijzer, L. Keijzer-Bors, G. van Loon, E. de Muinck-Keizer, M. van Straaten en J. de Vocht: Voor spoedeisende gevallen kunt u in het weekeinde bij genoemde artsen terecht

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 1