2(0)00 Redauue-i Inleveren kopij vóór dinsdag 18.00 uur «blad voor Castenray 70/Fax 3790(39nnTf 23 november 2000 Zaterdag 25 Nov. 19.00 uurJan Ram bags. Nella Classens-Janssen en Geert Classens. Door Strijbos-Rijs. Jaardienst Martien Camps. Hay Reijnders. H. Mis uit dankbaarheid voor een 80 jarige. Overleden ouders van Kuyck-Verrijdt en kinderen Pastoor Hoedemaëckers is bereikbaar onder tel. 581254. Misdienaars: Yvonne-Thijs-Bram. dameskoor Vanavond is er géén repetitie. Zaterdag 25 november a.s. 19.00 uur H. Mis zingen. Weekenddienst huisartsen Zaterdag 25 nov.: M. van Tiel, Stationsweg 60a, tel. 632800 Zondag 26 nov.: R. Bruins, Langstraat 106, tel. 632800 Zaterdag 25 nov.: G. van Loon, Pr. Hendrikstraat 26, tel. 588800 zondag 26 nov.: A. Coenen, Pr. Hendrikstraat 26, tel. 588800 *s morgens van 10.00 -11.00 uur 's middags van 17.00 - 18.00 uur I Voor de patiënten van R. Bruins, B. van Casteren-van Gils, R. Gabeier, M. Lucassen, H. Schraven, F. Schmeetz, M. van Tiel, 1. van Tiel-Knoppen en J. Witgen: Voor de patiënten van A. Coenen, P. Corver, P. Henkes, R. Keijzer, L. Keijzer-Bors, G. van Loon, E. de Muinck-Keizer, M. van Straaten en J. de Vocht: Voor spoedeisende gevallen kunt u in het weekeinde bij genoemde artsen terecht:

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 1