2QOO Dor|psbladl voor Casteinuray KERKBERTCHTEN Zaterdag 18 Nov. 19.00 uur: Deze H. Mis zal muzikaal worden opgeluisterd door onze fanfare Dorpsklank". Jan Thielen. Jrd. overleden ouders Maes-Baeten en zoon Martien. Piet Emonts. Jaardienst Piet Keijsers. Jaardienst Antoon Roelofs Jaardienst Leonard Heidens en Gertruda Driessen. Pastoor Hoedemaeckers is bereikbaar onder tel. 581254. Misdienaars: Marlou-Evelien-Astrid. S.V. Castenray Verlichting fietsende jeugd. Redactie-adres: Castelostraat 11 S 579070/Fax 579069 nr 46 Inleveren kopij vóór dinsdag i 8 00 inir- 16 nnvemhe.r 7.000 In deze donkere tijden is het van groot belang dat de verlichting van de fietsende jeugd in orde is. Het is immers zeer belangrijk dat de kinderen zien waar ze fietsen maar ook van groot belang is dat de kinderen gezien worden door bijvoorbeeld automobilisten. S.V. Castenray vraagt aan de ouders om de fietsverlichting van onze jeugd goed na te kijken en de kinderen uit te leggen dat ze ook de verlichting moeten gebruiken. Een ander item bij verlichting is een extra reflecterende band die om het lichaam gedragen wordt. Deze z jn met name bij de fietshandel te verkrijgen. Mogelijk is de vraag aan Sinterklaas ook een optie. S.V. Castenray en de dorpsraad zijn er mee bezig om de Heesakker en Roffert middels straatlantaarns verlicht te krijgen. Tevens hebben we dit gevraagd voor de Castenrayse weg. »\v. yh •I "t

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 1