voor Casteinuray Redactie-adres: Castelostraat 11 8 579070/Fax 579069 rtr 45 Inleveren kopij vóór dinsdag 18.00 uur 09 november 2000 KERKBERICHTEN Zaterdag llNov. 18.00 uur: Jubileum viering Carnavalsvereniging 4x11 jarig Let op aanvangstijd, j bestaan. Leden en overleden leden Carnavalsvereniging. Jaardienst Martinus Emonts. Overleden ouders van Kuyck-Ver rijdt en kinderen. Jrd. Overleden ouders Strijbos-Duijkers en familie. Overleden ouders Maes-Baeten en zoon Martien. Pastoor Hoedemaecke7s is bereikbaar onder tel. 581254. Misdienaars: Pleuni-Sjors-Laura. DAMESKOOR Vanavond 19.30 uur repetitie voor de sopranen. Zaterdag 11 Nov. 18.00 uur H. Mis samen met het Herenkoor (jubileum Carnavalsver.) Let op aanvangstijd van 18.00 uur. Weekenddienst huisartsen Zaterdag 11 nov.: M. Lucassen, Stationsweg 60a, tel. 632800 Zondag 12 nov.: B. van Casteren, Langstraat 106, tel. 632800 Zaterdag 11 nov.: G. van Loon, Pr. Hendrikstraat 26, tel. 588800 Zondag 12 nov.: M. van Straaten, Pr. Hendrikstraat 26, tel. 588800 's morgens van 10.00 - 11.00 uur 's middags van 17.00 - 18.00 uur Voor de patiënten van R. Bruins, B. van Casteren-van Gils, R. Gabeler, M. Lucassen, H. Schraven, F. Schmeetz, M. van Tiel, I. van Tiei-Knoppen en J. Witgen: Voor de patiënten van A. Coenen, P. Corver, P. Henkes, R. Keijzer, L. Keijzer-Bors, G. van Loon, E. de Muinck-Keizer, M. van Straaten en J. de Vocht: Voor spoedeisende gevallen kunt u in het weekeinde bij genoemde artsen terecht:

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 1